Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτόν τον ιστότοπο. OK

0

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1.Εισαγωγικά: Η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας διέπεται υποχρεωτικώς από τους παρακάτω αναφερόμενους όρους, τους οποίους και είναι αναγκαίο να αναγνώσετε για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή σας, είτε πριν την πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε και για την απλή χρήση της-περιήγηση σε αυτήν ως Επισκέπτης. Κάθε παραγγελία προϊόντων μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της ή και η απλή περιήγηση σε αυτήν σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Πελάτη και τον Επισκέπτη των όρων αυτών, οι οποίοι θα διέπουν την τέτοιου είδους συναλλαγή-χρήση-επίσκεψη. Η μη αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται τη μη δυνατότητα παραγγελίας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, την υποχρέωση να μη γίνεται χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και την υποχρέωση του Επισκέπτη να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας.

Πέραν των κατωτέρων αναφερομένων όρων, επισημαίνουμε και ότι οι συναλλαγές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, περιλαμβανομένης ιδίως της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικώς με τις ηλεκτρονικές (εξ αποστάσεως) συναλλαγές (Ν. 2251/1994, Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25/10/2011, Π.Δ. 131/2003, Υπουργική Απόφαση 31619 Οικ. της 15/22.3.2017 «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», την οποία μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο {link}, που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα).

2. Στοιχεία Επιχειρήσεως: Το κατάστημά μας ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ο.Ε.», η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121754138000, Α.Φ.Μ. 800423545, Δ.Ο.Υ Πάρου και αντικείμενο είδη υγιεινής και πλακάκια, εδρεύει στη Μάρπησσα Πάρου Κυκλάδων, T.K. 84400, e-mail: frantzisoe@gmail.com, τηλ. 22840-28697, υποκ/μα: Νέο Φάληρο Αττικής, οδός Φώκαιας αρ. 2, τηλ. 210-2400104, τηλεομοιοτυπικό (fax) 210-2449584, e-mail: info@frantzisoe.gr, ενώ η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι www.frantzisoe.gr. Εκπρόσωποι της εταιρείας είναι οι κ.κ. Νικόλαος Φραντζής και Αλεξάνδρα Φραντζή.

 

 

3. Τρόπος παραγγελιών και καταβολή αντιτίμου συναλλαγών: Παραγγελίες μπορούν να δοθούν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις παραπάνω αναφερόμενες διευθύνσεις, είτε με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον παραπάνω αναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Η επιβεβαίωση της παραγγελίας του Πελάτη λαμβάνει χώρα από το κατάστημά μας είτε με την αποστολή σε αυτόν επιβεβαιωτικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ), αναλόγως του τρόπου με τον οποίο δόθηκε η παραγγελία. Κατόπιν της επιβεβαιώσεως αυτής θα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί η σχετική σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του καταστήματός μας.

Κάθε παραγγελία, η οποία διενεργείται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής από μέρους του Πελάτη του αντιτίμου του παραγγελθέντος εμπορεύματος. Ο Πελάτης προκαταβάλλει το τίμημα, για το οποίο παρέχονται διάφοροι τρόποι εξοφλήσεως (με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή με αποστολή ταχυδρομικής επιταγής). αντικαταβολή.

Στις τιμές των εμπορευμάτων, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, περιλαμβάνεται πάντοτε ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι αναφερόμενες στην ιστοσελίδα τιμές των προϊόντων υπόκεινται οποτεδήποτε σε μεταβολή, κατά την ελεύθερη κρίση του καταστήματος, η όποια μεταβολή εντούτοις σε καμμία περίπτωση δεν θα καταλαμβάνει ήδη δοθείσες παραγγελίες.  Πέραν του τιμήματος, υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση για το κόστος των μεταφορικών, η οποία (επιβάρυνση) έχει ως εξής: σε περίπτωση αποστολής με ταχυμεταφορική εταιρεία (κούριερ) ………4 €…………….. 

Επίσης, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή το κόστος επιβαρύνεται με …δύο… ευρώ (…2… €).

4.Επιστροφή προϊόντων: Το κατάστημά μας φροντίζει για την άριστη ποιότητα των προϊόντων του. Εντούτοις, στην απίθανη περίπτωση που τύχει παραγγελθέν προϊόν να έχει ελαττώματα, αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση (αναλόγως της περιπτώσεως) του προϊόντος, το οποίο επιστρέφεται σε εμάς χωρίς χρέωση του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή θα πρέπει να λάβει χώρα κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως με το κατάστημά μας, το οποίο και θα υποδείξει τον προσφορότερο τρόπο επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι επί τυχόν ελαττωματικού προϊόντος το κατάστημά μας υπέχει την ευθύνη, η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 534 κ. επομ. του Αστικού Κώδικα.

Το ελάττωμα του προϊόντος θα πρέπει φυσικά να είναι κατασκευαστικό και να μην οφείλεται σε εσφαλμένη αποσυσκεύαση ή εσφαλμένη τοποθέτηση ή οποιαδήποτε κακή μεταχείρισή του από πλευράς του Πελάτη, ενώ το κατάστημά μας δεν ευθύνεται και στην περίπτωση που οι προδιαγραφές, τις οποίες μας έδωσε ο Πελάτης με την παραγγελία του, είναι εσφαλμένες.

Το απεικονιζόμενο στις φωτογραφίες αυτής της ιστοσελίδας υλικό ενδέχεται να παρουσιάζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τα προς πώληση προϊόντα, πράγμα που δεν συνιστά ελάττωμα αυτών.

5. Δικαίωμα αλλαγής της παραγγελίας: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει (με φαξ ή e-mail) χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αγορασθέντος προϊόντος την αλλαγή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα, μέχρι της αξίας του τιμήματος που κατέβαλε. Στην περίπτωση αυτή το κόστος της επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον Πελάτη, ενώ διαφορά τιμήματος δεν επιστρέφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της ανωτέρω ευχέρειας είναι το επιστρεφόμενο προϊόν ή προϊόντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς παραδόθηκαν στον Πελάτη.

6. Λεπτομέρειες ως προς την παράδοση των εμπορευμάτων: Το κατάστημά μας λαμβάνει κάθε μέριμνα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, ο χρόνος της οποίας είναι ανάλογος του τόπου παραδόσεως. Το κατάστημά μας παρέχει πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα κάθε απεικονιζόμενου ή αναφερομένου στην ιστοσελίδα μας προϊόντος, κάποια εκ των οποίων ωστόσο ενδέχεται να μην είναι προσωρινώς διαθέσιμα, είτε λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων είτε για λόγους που αφορούν στον προμηθευτή τους. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα προμήθειας των προϊόντων αυτών από το κατάστημά μας και παραδόσεώς τους στον παραγγείλαντα πελάτη.

Μέχρι την παράδοση των παραγγελθέντων στον Πελάτη, το κατάστημά μας φέρει την πλήρη ευθύνη για την τυχόν απώλεια ή βλάβη τους. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει όμως στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει εκείνος δικό του μεταφορέα ή τρίτο πρόσωπο για την παράδοση και παραλαβή των παραγγελθέντων.

Για την παράδοση των εμπορευμάτων το κατάστημά μας χρησιμοποιεί ίδια μέσα, ενώ συνεργάζεται και με εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ).

7. Δικαίωμα ακυρώσεως παραγγελίας και υπαναχωρήσεως: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα οποτεδήποτε πριν του αποσταλεί το προϊόν να προχωρήσει αζημίως και χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία στην ακύρωση της παραγγελίας του, με σχετική έγγραφη δήλωση υπαναχωρήσεως [το υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στον σχετικό σύνδεσμο (Link)], η οποία λαμβάνει χώρα είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των χρημάτων του Πελάτη επιστρέφεται από το κατάστημά μας σε εκείνον το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα. 

Ο Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση σε αυτόν (ή σε τρίτο εντεταλμένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του) των πωληθέντων να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή όμως ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων στο κατάστημά μας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως και διενεργείται με ταχυμεταφορέα (κούριερ) επιλογής του Πελάτη.

Τα χρήματα που κατέβαλε ο Πελάτης για το αντίτιμο της αγοράς επιστρέφονται σε αυτόν από το κατάστημά μας το αργότερο εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα.  

Επίσης, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε., το κατάστημά μας παρέχει στον Πελάτη την ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία. 

Δεν γίνεται δεκτή υπαναχώρηση και επιστροφή των εμπορευμάτων, όταν αυτά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά ή βλάβη. Σε περίπτωση που η φθορά ή η βλάβη δεν είναι ανεπανόρθωτη, ο Πελάτης φέρει ευθύνη για τη μείωση της αξίας των προϊόντων.

8.Προσωπικά δεδομένα: Η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ελεύθερη και χωρίς καμμία καταγραφή της ταυτότητας και των δεδομένων του Επισκέπτη. Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies ως απολύτως αναγκαίο μέσο για τη σωστή λειτουργία της και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Επισκεπτών και Πελατών. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών-επισκεπτών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ δεν είναι δυνατή η καταγραφή μέσω αυτών της ταυτότητας των Επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι τεχνολογικώς εφικτή η συνέχιση της χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας άνευ της αποδοχής από τον χρήστη-επισκέπτη της αποστολής των cookies.

H παραγγελία αγοράς προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται αναγκαίως τη συναίνεσή σας, ως συμβατική υποχρέωση, στη συλλογή των απολύτως απαραίτητων για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας προσωπικών δεδομένων, τα οποία εσείς οι ίδιοι μας χορηγείτε και την επεξεργασία αυτών από την επιχείρησή μας, αποκλειστικώς και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, δηλαδή την εξυπηρέτηση και πραγματοποίηση της παραγγελίας σας, πράγμα που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνει. Η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και η παροχή των προσωπικών δεδομένων του αποτελεί συγχρόνως δήλωση του Πελάτη περί της ανεπιφύλακτης εγκρίσεως και αποδοχής της χρήσεως αυτών από πλευράς μας για την εξυπηρέτησή του και την πραγματοποίηση της συναλλαγής, καθώς και δήλωση περί του αληθούς των στοιχείων αυτών. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή τόπου εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [προαιρετικώς] και αριθμό φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε (τα δύο τελευταία στοιχεία μόνο σε περίπτωση επιτηδευματιών και για την έκδοση τιμολογίου).

Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο Νικόλαος Φραντζής, τηλ. 2284028697.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται απόρρητα και δεν κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που κατά τον νόμο, την κοινή αντίληψη και την καλή πίστη αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της παραγγελίας (όπως π.χ. η παροχή του ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου και της διεύθυνσης κατοικίας του Πελάτη στον μεταφορέα, ο οποίος θα παραδώσει το προϊόν). Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών δεν διατηρούνται από το κατάστημά μας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αμοιβαία εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, εκτός και εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους (όπως σε συναλλαγή με επιτηδευματίες) και για το χρονικό διάστημα που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία. Ο Πελάτης όμως, εάν το επιθυμεί, μπορεί να επιτρέψει τη διατήρηση τους για τη διευκόλυνση της εξυπηρετήσεώς του σε μελλοντική συναλλαγή ή για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών για τα προϊόντα μας μηνυμάτων. Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται η εγγραφή σας στο πελατολόγιο της επιχειρήσεώς μας, μέσω της ιστοσελίδας μας, οπότε και η εγγραφή σας συνεπάγεται τη συναίνεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Ο μη προσδιορισμός από πλευράς σας του χρονικού διαστήματος της διατήρησης (δυνατότητα η οποία σας δίνεται μέσω ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα μας) συνεπάγεται ότι αυτή θα είναι για αόριστο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η συναίνεσή σας για τη διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να ανακληθεί από πλευράς σας ανά πάσα στιγμή και άνευ ουδεμίας προϋποθέσεως.

Σε κάθε περίπτωση, τα όσα αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.-GDPR), από τους οποίους απορρέουν συγκεκριμένα δικαιώματα για τον Πελάτη, κάποια εκ των οποίων αναφέρουμε εδώ ενδεικτικώς, όπως: το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στα τυχόν διατηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα, για τη λήψη αντιγράφου αυτών σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για την απευθείας μεταβίβασή τους σε τρίτον υπεύθυνο επεξεργασίας, για επιβεβαίωση εάν υφίστανται επεξεργασία (και τους σκοπούς της) ή όχι, για να αντιταχθείτε στην τυχόν επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τον περιορισμό της, καθώς και για τη διόρθωση ή διαγραφή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 20 και 21 του Γ.Κ.Π.Δ, καθώς και άρθρα 53 κ.επομ. Ν. 4624/2019. Η διαγραφή λαμβάνει χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και η τυχόν περαιτέρω επεξεργασία τους δεν επιβάλλεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις (όπως π.χ. η φορολογική νομοθεσία).

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε με έγγραφη αίτηση, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ), είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και χωρίς καμμία επιβάρυνσή σας σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της ασκήσεως του δικαιώματος λήψεως αντιγράφου των τυχόν τηρούμενων από την επιχείρησή μας προσωπικών δεδομένων, που επιβαρύνεται με το ανάλογο τέλος ταχυδρομικής αποστολής, το οποίο και καταβάλλει ο αιτών, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. e-mail).

  Επισημαίνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή (για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της: www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκε η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

9. Ασφάλεια συναλλαγών, επικοινωνίας πελατών-καταστήματος και επισκέψεως στην ιστοσελίδα και περιορισμός ευθύνης καταστήματος: Το κατάστημά μας κάνει χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών διαδικασιών και μέσων, καθώς και των κατάλληλων προγραμμάτων έναντι ιών και κακόβουλων λογισμικών τόσο προς τον σκοπό της μέγιστης δυνατής προστασίας των εμπιστευμένων σε εμάς προσωπικών δεδομένων των Πελατών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόσβαση σε αυτά τρίτων προσώπων και υποκλοπή τους, όσο και για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, το κατάστημά μας δεν φέρει καμμία απολύτως ευθύνη για την περίπτωση παρεμβάσεων, οργανωμένων επιθέσεων (χάκινγκ- hucking) και παρόμοιων κακόβουλων ενεργειών τρίτων, καθώς και για τις τυχόν αρνητικές και επιβλαβείς συνέπειες (οποιασδήποτε φύσεως) σε Επισκέπτες του ιστοτόπου μας από την πρόσβαση και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, που θα οφείλεται στις παραπάνω αιτίες, καθώς και σε αιτία σχετική με την εν γένει λειτουργία της και των πληροφοριών, οι οποίες διατίθενται από αυτήν.

Επίσης, δεν φέρουμε καμμία απολύτως ευθύνη, οιασδήποτε φύσεως για τη συνεχή και χωρίς σφάλματα και διακοπές λειτουργία της ιστοσελίδας.

 10. Τρόπος επιλύσεως διαφορών: Κάθε Πελάτης μπορεί να υποβάλει τυχόν παράπονό του, για οποιονδήποτε λόγο, προς το κατάστημα μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ενώ σε τέτοια περίπτωση θα επικοινωνήσουμε απευθείας και με εσάς για τη διευθέτηση του όποιου ζητήματος, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό μας την άμεση και καλόπιστη εξέταση κάθε παραπόνου και την εξωδικαστική επίλυσή του.

Εξωδικαστική επίλυση της όποιας διαφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με προσφυγή του Πελάτη σε Επιτροπή Φιλικού Κανονισμού καταναλωτικών διαφορών, η οποία λειτουργεί σε κάθε Γενική Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία) ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, καθώς και σε κάθε φορέα εναλλακτικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών, ο οποίος είναι καταχωρημένος στο σχετικό Μητρώο σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικον., Δικαιοσύνης)  70330/2015, όπως επίσης και με ηλεκτρονικό τρόπο, διά της υποβολής καταγγελίας στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), μέσω συνδέσμου (link), τον οποίο θα βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να απευθυνθεί σε φορέα εξωδικαστικής-εναλλακτικής επιλύσεως καταναλωτικής διαφοράς, το κατάστημά μας δεσμεύεται να ακολουθήσει -πριν από οποιονδήποτε άλλον τρόπο- τη διαδικασία αυτή.

11. Πνευματικά Δικαιώματα: Τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού, των λογοτύπων και όλου εν γένει του υλικού, που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα, ανήκουν στο κατάστημά μας ή έχει ληφθεί άδεια χρήσεως από τους δικαιούχους του. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευσή του υλικού αυτού και όλου εν γένει του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

12. Σύνδεσμοι και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει σε τρίτες ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως (όπως π.χ. το Facebook, το Twitter, το Instagram). Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Πελάτη. Το κατάστημά μας δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με τη διαχείριση των τρίτων αυτών μέσων και διαδικτυακών τόπων-ιστοσελίδων τούτων, ούτε δυνατότητα ελέγχου τους και, ως εκ τούτου, ισχύουν οι όροι χρήσεως του φορέα των μέσων-ιστοσελίδων αυτών, ενώ το κατάστημά μας δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τις κάθε είδους αναρτήσεις σε αυτά τρίτων προσώπων-χρηστών, τα οποία επίσης δεν ελέγχει, ούτε και η παραπομπή στις σχετικές ιστοσελίδες σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκριση ή αποδοχή του όποιου περιεχομένου τους, με το οποίο επίσης το κατάστημά μας δεν έχει καμμία απολύτως σχέση. Τέλος, αυτονόητο τυγχάνει και το ότι το κατάστημά μας δεν έχει καμμία ευθύνη για ασφαλή από ιούς ή άλλους παρεμφερείς κινδύνους περιήγηση στις παραπάνω ιστοσελίδες.

13. Τροποποίηση των όρων χρήσεως:

Οι όροι χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και κατά την ελεύθερη κρίση του καταστήματός μας, εάν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο, πάντοτε -ωστόσο- σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε μεταβολή θα γνωστοποιείται αμέσως στην παρούσα ιστοσελίδα, ενώ οι τυχόν μεταβολές σε καμμία περίπτωση δεν θα καταλαμβάνουν συναλλαγές, για τις οποίες θα έχουν ήδη δοθεί παραγγελίες.