Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτόν τον ιστότοπο. OK

0

Επιστροφή προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων

Το κατάστημά μας φροντίζει για την άριστη ποιότητα των προϊόντων του. Εντούτοις, στην απίθανη περίπτωση που τύχει παραγγελθέν προϊόν να έχει ελαττώματα, αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση (αναλόγως της περιπτώσεως) του προϊόντος, το οποίο επιστρέφεται σε εμάς χωρίς χρέωση του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή θα πρέπει να λάβει χώρα κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως με το κατάστημά μας, το οποίο και θα υποδείξει τον προσφορότερο τρόπο επιστροφής.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι επί τυχόν ελαττωματικού προϊόντος το κατάστημά μας υπέχει την ευθύνη, η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 534 κ. επομ. του Αστικού Κώδικα.

Το ελάττωμα του προϊόντος θα πρέπει φυσικά να είναι κατασκευαστικό και να μην οφείλεται σε εσφαλμένη αποσυσκεύαση ή εσφαλμένη τοποθέτηση ή οποιαδήποτε κακή μεταχείρισή του από πλευράς του Πελάτη, ενώ το κατάστημά μας δεν ευθύνεται και στην περίπτωση που οι προδιαγραφές, τις οποίες μας έδωσε ο Πελάτης με την παραγγελία του, είναι εσφαλμένες.

Το απεικονιζόμενο στις φωτογραφίες αυτής της ιστοσελίδας υλικό ενδέχεται να παρουσιάζει μικρή απόκλιση σε σχέση με τα προς πώληση προϊόντα, πράγμα που δεν συνιστά ελάττωμα αυτών.


Δικαίωμα αλλαγής της παραγγελίας

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει (με φαξ ή e-mail) χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αγορασθέντος προϊόντος την αλλαγή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα, μέχρι της αξίας του τιμήματος που κατέβαλε. Στην περίπτωση αυτή το κόστος της επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον Πελάτη, ενώ διαφορά τιμήματος δεν επιστρέφεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της ανωτέρω ευχέρειας είναι το επιστρεφόμενο προϊόν ή προϊόντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς παραδόθηκαν στον Πελάτη.