Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτόν τον ιστότοπο. OK

0

Aκυρώση παραγγελίας

Aκυρώση παραγγελίας

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα οποτεδήποτε πριν του αποσταλεί το προϊόν να προχωρήσει αζημίως και χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία στην ακύρωση της παραγγελίας του, με σχετική έγγραφη δήλωση υπαναχωρήσεως [το υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στον σχετικό σύνδεσμο (Link)], η οποία λαμβάνει χώρα είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των χρημάτων του Πελάτη επιστρέφεται από το κατάστημά μας σε εκείνον το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα. 

Ο Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση σε αυτόν (ή σε τρίτο εντεταλμένο πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του) των πωληθέντων να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς καμμία απολύτως αιτιολογία. Στην περίπτωση αυτή όμως ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων στο κατάστημά μας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως και διενεργείται με ταχυμεταφορέα (κούριερ) επιλογής του Πελάτη.

Τα χρήματα που κατέβαλε ο Πελάτης για το αντίτιμο της αγοράς επιστρέφονται σε αυτόν από το κατάστημά μας το αργότερο εντός προθεσμίας (14) ημερών από τη δήλωση υπαναχωρήσεως, χωρίς καμμία επιβάρυνσή του και με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, τα οποία χρησιμοποίησε και ο Πελάτης, εκτός εάν ο τελευταίος υποδείξει άλλον τρόπο, όχι όμως λιγότερο πρόσφορο για το κατάστημα.  

Δεν γίνεται δεκτή υπαναχώρηση και επιστροφή των εμπορευμάτων, όταν αυτά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά ή βλάβη. Σε περίπτωση που η φθορά ή η βλάβη δεν είναι ανεπανόρθωτη, ο Πελάτης φέρει ευθύνη για τη μείωση της αξίας των προϊόντων.