ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

Porto Platanias Beach Resort & Spa

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»